top of page

 Digitalni dodir

Projekat "Digitalni dodir" je vid podrške osobama sa invaliditetom koje su  uskraćene za svakodnevne rutine tokom pandemije Covid 19.

Upravo se kroz reprezentaciju specifičnog okruženja referiše na doživljaj prostora kroz sliku i zvuk u cilju da se nadomesti taktilna percepcija istog. 

Kako bi se korisnicima približila i upotrebna vrednost određenog materijala fotodokumentacija upućuje na njihovo pozicioniranje u okruženju.

Zvučni opisi ekranske slike i tekstualni sadržaj, upotpunjuju simplifikovane tranzicije animiranih elemenata slike i čine da predstavljen sadržaj bude jasan, čitljiv i razumljiv.

Kroz edukativan i koloritno raznovrstan sadržaj ukazuje se na osnovne geometrijske forme i materijale koji imaju primenu u svakodnevnom životu. Geometrijsko telo sačinjeno je od materijala koje je u relaciji sa fotografskim primerom (npr. materijal pesak - fotografija peščane plaže). Ovom metodom se, koliko je to u ovim okvirima moguće utiče na proširivanje znanja iz oblasti geometrije, osnovnih tekstura i poznavanja okruženja.

Materijal : Prirodan

Vrsta : Teraco  

Geometrijsko telo

Slobodna forma 

Čovekova okolina je i radni prostor

 [ dugo koračanje po glatkom mermernom hodniku ] 

Materijal : Prirodan 

Vrsta : Drvo

Geometrijsko telo

Valjak 

Šuma je prirodno okruženje

 [ dodirivanje hrapave kore drveta granom ] 

Materijal : Veštački

Vrsta : Aluminijum

Geometrijsko telo

Rogljasta piramida 

Čovekova okolina su zgrade 

obložene aluminijumskim panelima   

 [ zvuk palice koji udara o aluminijumsku površinu kreirajući melodičan zvuk ] 

Materijal : Prirodan 

Vrsta : Pesak    

Geometrijsko telo

Lopta

Peščana plaža je prirodno okruženje                       

 [ koračanje po suvom pesku na peščanoj plaži ] 

Materijal : Veštački 

Vrsta : Staklo  

Geometrijsko telo

Kupa

Čovekova okolina su visoke zgrade sa staklenim

površinama koje reflektuju odraz

 [ škripa koja se čuje tokom brisanja glatke staklene površine ] 

Materijal : Prirodan

Vrsta : Kamen 

Geometrijsko telo

Kocka

Stene na obali mora su prirodno okruženje

 [ kotrljanje oblutka po kamenoj površini ] 

bottom of page